Reuven Dovber Neparstok (Paris, France) to Chaya Mushka Tvardovitch (Antwerp, Belgium)

Date: February 23, 2023
Time: 8:30pm
Chosson: Reuven Dovber Neparstok
Chosson From: Paris, France
Kallah: Chaya Mushka Tvardovitch
Kallah From: Antwerp, Belgium
Location: FREE